04-05-2011

Voortgang functiemix

Uit een bericht van de VO-raad (21 april 2011) blijkt dat veel scholen goed op weg zijn om de afgesproken functiemix voor 2011 te halen. In oktober 2010 was ruim een kwart van de VO-docenten naar een hogere salarisschaal bevorderd. Maar er zijn ook veel scholen zijn die nog een extra inspanning moeten leveren om de afspraken te halen: 55% van de docenten moet in 2014 in een hogere salarisschaal zitten.

Uit een evaluatie van de wet BIO blijkt dat de functiemix scholen stimuleert actief bezig te zijn met hun personeelsbeleid en de professionalisering van leraren: sinds 2008 zijn al 19.000 beurzen toegekend aan docenten die een masteropleiding zijn gaan volgen. In 2011 komt voor het VO € 220 miljoen beschikbaar om de arbeidsmarktpositie van leraren verder te verbeteren via de functiemix.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.