29-11-2011

Kamer steunt motie ter beperking van onbevoegdheid

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie ter beperking van de inzet van onbevoegde docenten. De motie bevat voor de VO-sector feitelijk niets nieuws. Cao-partijen hebben in de CAO VO 2011 2012 al een artikel opgenomen waarin de verplichting aan werknemer wordt opgelegd om zijn bevoegdheid te halen.

Al in 2006 hebben OCW, de VO-raad en de bonden een convenant afgesloten dat afspraken bevat over de beperking van de inzet van onbevoegde docenten. De docent, die onbevoegd is dan wel een vak geeft waarvoor hij niet bevoegd is, dient binnen de termijn van twee jaar, in bijzondere gevallen te verlengen met nog eens twee jaar, zijn bevoegdheid (voor dat vak) te halen.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.