31-01-2014

76 scholen en VO-schoolsoorten hebben predicaat Excellente School 2013

Van goed naar excellent onderwijs, dat is de achterliggende gedachte bij het predicaat Excellente School. Het is dit jaar voor de tweede keer uitgereikt, nu aan 28 basisscholen, 36 afdelingen in het voortgezet onderwijs en 12 scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

De uitblinkende scholen moesten goede leerresultaten hebben en excelleren op een specifiek gebied, zoals een effectief beleid voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of door op een bijzondere manier te werken aan de brede vorming van leerlingen. Bij de beoordeling werd ook rekening gehouden met de leerlingenpopulatie en de omstandigheden van de school.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.