03-02-2014

Meer uitdaging en talentontwikkeling in funderend onderwijs

Het onderwijs moet leerlingen meer uitdagen en talenten een beter podium bieden. Dat vonden alle fracties in de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg over toptalenten. Staatssecretaris Dekker kan daarmee op brede steun rekenen voor zijn plannen om talentontwikkeling in het funderend onderwijs te stimuleren.

Het debat over Dekkers’ visie op talentontwikkeling vond plaats naar aanleiding van zijn brief van ruim vier maanden geleden. Hij riep daarin het veld op om met plannen te komen en ideeën aan te dragen. Alle partijen zijn voorstander van een brede definitie, waarbij ontwikkeling van talent volop de ruimte krijgt en het onderwijs beter afgestemd wordt op de verschillen tussen leerlingen.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.