18-02-2014

Meer geld voor begeleiding beginnende leraar

Te veel beginnende leraren verlaten het onderwijs omdat zij onvoldoende begeleid worden. Zij hebben het gevoel dat ze in het diepe worden gegooid. Daarom hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs 80 miljoen euro extra uitgetrokken om beginnende leraren beter voor te bereiden op hun werk voor de klas.

Het geld gaat naar circa zestig initiatieven die lerarenopleidingen beter laten aansluiten op de praktijk in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo. Onder die initiatieven zitten bijvoorbeeld innovatie-ateliers in het voortgezet onderwijs. Hier onderzoeken lerarenopleidingen en scholen samen nieuwe onderwijsconcepten, waarmee ze lessen anders kunnen organiseren. Beginnende docenten staan zo beter voorbereid voor de klas, waardoor uitval onder starters kan worden voorkomen. Lees meer >>

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.