21-03-2014

Competenties voor schoolleiders: hoe verder?

De VO-academie heeft het beroepsprofiel voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs geactualiseerd. Ine Luys van AO Consult is samen met 11 andere trainers door de VO-Academie geselecteerd om scholen te begeleiden bij het gebruik van het nieuwe beroepsprofiel schoolleider VO.

Het beroepsprofiel beschrijft de basiscompetenties voor schoolleiders in het VO-onderwijs en kan als handvat dienen voor verdere professionalisering. Het profiel wordt begeleid door een handreiking en een digitaal instrument. Hiermee kunnen schoolleiders de basiscompetenties vertalen naar hun eigen specifieke schoolsituatie, een self assesment uitvoeren en feedback aan collega’s vragen. Op basis hiervan kunnen schoolleiders bepalen over welke competenties ze al beschikken en op welke punten ze zich nog verder kunnen ontwikkelen.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.