08-04-2014

Passend onderwijs voor leraren en ouders nog erg onduidelijk

Over de gevolgen van passend onderwijs leven nog veel vragen bij zowel leraren als ouders. Dat blijkt uit de vierde voortgangsrapportage passend onderwijs die vorige week naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd. Volgens de eerste ‘Monitor voorbereiding passend onderwijs’ zegt 67 procent van de leraren niet te weten wat er gaat gebeuren. De Onderwijsinspectie vernieuwt haar toezicht door bij scholen op zoek te gaan naar ‘verbeterkansen’.

De monitor in de vorm van een enquête is uitgezet in opdracht van de sectorraden, de ouder- en vakorganisaties, de AVS en OCW. Daaruit blijkt dat de meeste schooldirecteuren en zorgcoördinatoren in het algemeen goed op de hoogte zijn van passend onderwijs en wat dat voor hun school gaat betekenen.  Maar de meerderheid van de 5000 docenten die de enquête invulden, geeft aan behoefte te hebben aan informatie over de gevolgen op schoolniveau. 

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.