18-04-2014

‘Leerwinst’ niet bepalend voor kwaliteit scholen

De Onderwijsraad concludeert in haar jongste advies ‘Toegevoegde waarde: een instrument voor onderwijsverbetering – niet voor beoordeling’ dat het bepalen van leerwinst en toegevoegde waarde niet geschikt zijn voor een oordeel over de kwaliteit van scholen. Wel kan het waardevol zijn voor een school om het eigen onderwijs te verbeteren.

‘Leerwinst is de groei die leerlingen doormaken’, aldus de Onderwijsraad. ‘Toegevoegde waarde is de bijdrage die scholen leveren aan de gemiddelde groei van hun leerlingen.’ Het meten van beide zou scholen meer zicht op hun opbrengsten geven en dit kan hen helpen bij het verbeteren van het onderwijs. Docenten kunnen beter inspelen op de individuele behoeften van leerlingen als ze gegevens hebben over leerwinst.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.