06-05-2014

Sectorakkoord VO: Investering van 369 miljoen in voortgezet onderwijs

Nog beter voortgezet onderwijs is de inzet van de extra investering van 369 miljoen euro, aldus het Sectorakkoord VO 2014-2017, dat onlangs is afgesloten. Doel van het sectorakkoord is onder meer dat de talenten van middelbare scholieren optimaal worden benut en dat er geïnvesteerd wordt in de kennis en deskundigheid van leraren en schoolleiders en bestuurders.

Leerlingen moeten de ruimte krijgen te differentiëren in niveau en tempo. Ook moeten er minder leerlingen blijven zitten en dienen scholen ouders en leerlingen meer inzicht te geven in de kwaliteit van de school en de voortgang daarvan. Het onderwijs moet ‘eigentijds en uitdagend’ worden, ‘dat recht doet aan de talentontwikkeling van leerlingen’. In lijn met de afspraken met onder meer het Techniekpact zal de keuze voor bèta- en techniekprofielen in alle leerwegen blijvend gestimuleerd worden.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.