23-05-2014

Groeiende belangstelling voor techniek onder leerlingen en studenten

Het Techniekpact heeft een goede start gemaakt, zo blijkt uit de 1e tussenbalans. De belangstelling van studenten en leerlingen voor techniek neemt toe. Het aantal techniekstudenten dat zich op universiteiten heeft ingeschreven is met 12 procent gestegen, op hogescholen met 7 procent. Ook havo- en vwo-leerlingen kiezen vaker voor een technisch profiel.

In de ‘Rapportage Nationaal Techniekpact 2020’ stelt de organisatie dat de urgentie om te investeren in technisch geschoold personeel onverminderd groot is, ook 1 jaar na ondertekening van dit pact. Nog steeds zijn er weinig landen in Europa waar in verhouding zo weinig studenten een bèta- of technische studie volgen als in Nederland, aldus het Techniekpact. In Nederland zijn er bijvoorbeeld nog steeds te weinig schoolverlaters met een technische diploma, in het bijzonder vrouwen, die doorstromen naar een technisch beroep.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.