24-06-2014

VO-raad en vakbonden akkoord met nieuwe cao Voortgezet Onderwijs

Een loonsverhoging van tenminste 1,2 procent, een nieuwe loopbaanregeling en veel aandacht voor professionalisering van werknemers. Dit zijn een paar kernafspraken die in de nieuwe CAO VO 2014-2015 zijn opgenomen. Begin juni stemden de VO-raad en de vakbonden collectief in met het bereikte akkoord.

De nieuwe CAO VO gaat in per 1 augustus 2014 en heeft een looptijd van een jaar. De huidige seniorenregeling (BAPO) komt te vervallen. Er komt een nieuwe regeling voor alle medewerkers, die hen in staat stelt keuzes te maken die passen bij hun levensfase en persoonlijke situatie, met onder meer oog voor werkdrukverlaging. 

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.