22-07-2014

Schoolleiders VO ontwerpen eigen beroepsstandaard

In navolging van de schoolleiders in het primair onderwijs, ontwerpen nu de collega’s in het voortgezet onderwijs hun eigen beroepsstandaard. Hierin worden in algemene zin, naast de competenties, de geldende bekwaamheden beschreven. Daarnaast bevat de beroepsstandaard een beschrijving van de professionele normen en wordt aangegeven hoe de beroepsgroep wordt afgebakend.

Op dit moment is er een wettelijke eis dat minimaal de

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.