10-09-2014

Voorstel over onderwijsvernieuwing in VO positief ontvangen

Negen docenten en onderwijsspecialisten hebben op 5 september een voorstel over onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs gepresenteerd. In ‘Samen leren: aanbevelingen uit het onderwijs’ pleiten ze onder meer voor het reduceren van het aantal vakken, meer verdieping en een belangrijkere rol voor de leraar. De regeringspartijen en het onderwijsveld hebben al enthousiast gereageerd.

In het plan is veel aandacht voor het investeren in goede leraren, het creëren van een verbetercultuur op scholen en het stimuleren van onderwijsinnovatie.  De leraar dient een grotere rol en meer verantwoordelijkheid te krijgen. Het beroep van leraar moet weer iets exclusiefs worden, vinden de opstellers. Daarom moeten er strenge eisen komen voor lerarenopleidingen en meer ruimte voor verantwoordelijkheid. Daar moeten vervolgens goede arbeidsvoorwaarden en beloningen tegenover staan.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.