21-11-2014

Gemor rond het lerarenregister

Het lerarenregister moet zorgen voor een beschermde professionele status van het leraarsberoep, zo stelt de Algemene Onderwijsbond (AOb). Een verplichting, zoals staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker voorstelt, mag alleen als de positie van de leraar daardoor verbetert. Maar volgens een woordvoerder van Dekker heeft hij hetzelfde doel voor ogen.

Het lerarenregister bestaat al enige tijd. Het is een register van, voor en door leraren in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Door zich te registeren geven leraren aan zich te blijven ontwikkelen. Daarmee dragen ze bij aan een sterke beroepsgroep. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op de kwaliteit van een registerleraar. Tot nu toe had het register een vrijwillig karakter, maar nu wordt gesproken over een verplichting. 

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.