12-01-2015

Handreiking integratie seksuele diversiteit in leermiddelen beschikbaar

Gewoon doen’ heet de nieuwe handreiking, die scholen kan ondersteunen bij het omgaan met seksuele diversiteit. Deze bevat nuttige tips voor leraren en uitgevers om seksuele diversiteit in lessen en leermiddelen te integreren. De handreiking is ontwikkeld door EduDivers, in samenwerking met het Instituut voor Leerplanontwikkeling, in opdracht van de VO-raad en PO-Raad.

Scholen zijn sinds december 2012 verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. De wijziging in de kerndoelen is breed geformuleerd: leerlingen moeten leren om ‘respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit’. Uit onderzoek blijkt dat slechts tussen de 35 en 52 procent van de leraren in de lessen aandacht heeft voor homoseksualiteit.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.