24-04-2015

Eerste en tweede correctie centraal examen vanaf 2016 omgedraaid

Uit onderzoek van Cito in 2013 bleek dat de tweede correctie van het centaal examen door correctoren regelmatig niet integraal wordt uitgevoerd. Slechts een derde van de docenten bleek volgens de voorschriften de correctie integraal uit te voeren. Oorzaak hiervoor zou onder andere de tijdsdruk zijn waar de correctoren onder gebukt gaan. Opties om dit te verbeteren waren de eerste en tweede correctie gelijktijdig uit te voeren, of de eerste en tweede correctie om te draaien.

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap liet in een kamerbrief van 23 april j.l weten dat het verzoek de eerste en tweede correctie om te draaien vanaf 2016 ingewilligd zal worden. Uit een pilot die de VO-raad met 10 scholen deed bleek dat het omdraaien van de correcties leidt tot een zorgvuldiger beoordeling. De externe corrector heeft geen houvast aan eerder beoordeelde examens, en zal daardoor integraal corrigeren. De leraar van de eigen school doet nu de tweede controle. Doordat het de examens van zijn of haar ‘eigen’ leerlingen betreft zal de leraar gemotiveerd zijn dit zeer zorgvuldig doen. Daardoor worden door het omdraaien van de eerste en tweede correctie beide correcties integraal uitgevoerd. Dit zal de kwaliteit van de beoordeling verbeteren.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.