28-08-2015

Staatssecrataris Dekker wil meer studenten op lerarenopleiding met beurs

Door middel van een eenmalige beurs van drie- tot vijfduizend euro wil staatssecretaris Dekker meer universitair opgeleide leraren het middelbaar onderwijs laten verrijken.

Dat betekent voor universitaire studenten dat zij aanspraak maken op een extra beurs van drie- tot vijfduizend euro, wanneer ze na hun opleiding kiezen voor het behalen van lesbevoegdheid. Studenten die een master volgen in Nederlands, Frans, Duits, Engels of de klassieke talen kunnen aanspraak maken op de beurs van drieduizend euro. Voor masterstudenten die een lerarenbevoegdheid willen halen in wiskunde, natuurkunde, of scheikunde is er een beurs van vijfduizend euro beschikbaar. Voor studenten die de pabo of hbo-lerarenopleiding afgerond hebben, betekenen de plannen van Dekker dat zij een beurs van drieduizend euro krijgen als ze kiezen een mastertitel te halen in 'special educational needs', 'leren en innoveren', pedagogiek of onderwijskunde.

Deze nieuwe beurs maakt deel uit van het plan van Dekkers om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en meer leerkrachten met een masteropleiding actief te krijgen in het onderwijs. Dat wil niet zeggen dat leraren die een masteropleiding hebben per definitie beter zijn dan andere leraren. Maar diversiteit is belangrijk, en volgens Dekker hebben leraren die hebben doorgestudeerd een onderzoekende houding en nieuwe ideeën op het gebied van onderwijs (via Trouw).

Het streven van Dekker is, dat in 2020 30 procent van de basisschoolleerkrachten een masterdiploma zal hebben. Op het voortgezet onderwijs zal volgens het plan van Dekker 50 procent van de leerkrachten een masterdiploma moeten hebben in 2020. In 2013 was dit nog 33 procent. Op het VWO zou zelfs 80 procent van de leraren een masterdiploma moeten hebben, dit omdat de leerlingen zo het beste op wetenschappelijk onderwijs zouden worden voorbereid. 

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.