09-09-2015

Vanaf 2017 wordt registratie Lerarenregister verplicht

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad voor gestemd voor een wetsvoorstel dat leraren vanaf 2017 verplicht tot inschrijving in het Lerarenregister. Volgens het wetsvoorstel zijn leraren verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun eigen lessen. Ook het recht op persoonlijke ontwikkeling van leraren wordt vastgelegd in dit wetsvoorstel.

Het Lerarenregister is een initiatief van de Onderwijscoöperatie. Sinds 2012 is het al op vrijwillige basis beschikbaar voor leraren. Tot nu toe heeft 10% van de leraren zich laten registreren. Met deze registratie kunnen docenten aantonen dat ze bevoegd zijn les te geven en dat ze actief hun kennis en vaardigheden op peil houden. Het Lerarenregister is te vergelijken met de registratie van andere beroepsgroepen, zoals verpleegkundigen, advocaten, en artsen. Registerleraar.nl geeft aan dat leraren die in het register staan laten zien dat ze hun beroep serieus nemen.

Omdat wettelijk wordt vastgelegd dat docenten in het Lerarenregister moeten staan om les te mogen geven, zullen zij aan de eisen van het register moeten blijven voldoen. Leraren zullen daardoor meer tijd en ruimte moeten krijgen om zich professioneel te blijven ontwikkelen. De eisen waaraan leraren moeten voldoen om geregistreerd te blijven worden door leraren zélf opgesteld. Zo hebben leraren meer inspraak in welke kennis en vaardigheden nodig zijn om hun beroep uit te oefenen.

Overigens zijn het bekwaamheidsdossier en het lerarenregister niet met elkaar verbonden. Ze zullen met elkaar worden gekoppeld. Wel kunnen beiden meespelen bij het aannemen of beoordelen van leraren. 

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.