19-10-2015

Akkoord Tweede Kamer op voorstel evaluatie docenten door leerlingen

Afgelopen juni werd er vanuit het LAKS een voorstel ingediend in de Tweede Kamer, om leerlingen hun docenten te laten beoordelen. De Tweede Kamer is hier inmiddels mee akkoord gegaan. Dit betekent dat leerlingen voortaan de mogelijkheid (moeten) krijgen hun leraren op de kwaliteit van lesgeven te beoordelen. Scholen worden verplicht de inbreng van leerlingen mee te nemen in het personeelsbeleid.

Zoals al werd aangegeven in het artikel van juni over dit onderwerp, is het LAKS groot voorstander van LED: Leerlingen Evalueren Docenten. Reden hiervoor vanuit het LAKS is dat leerlingen de beste positie hebben om te beoordelen hoe hun leraren hun functie uitvoeren. Scholieren maken vanuit de eerste hand mee hoe een leraar lesgeeft. Beoordelingen van leerlingen zijn daarom een belangrijk onderdeel van 360-graden beoordelingen. Zij zullen voortaan dus betrokken worden bij de docentenevaluaties, om zo de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verbeteren. 

Veel scholen betrekken hun leerlingen al langer bij de evaluatie van leraren. Toch zijn er ook genoeg scholen die hier nog helemaal niet mee bezig zijn. Het LAKS heeft een informatieboekje ontwikkeld, waarin precies wordt uitgelegd hoe scholen hun leerlingen kunnen betrekken bij de docentenevaluaties.  

Leerlingenenquête 

De Competentiemonitor maakt het uitvoeren van 360°-evaluaties van docenten mogelijk. Bij een volledige 360°-evaluatie hoort ook de input van leerlingen, Daarom is één van de evaluatie-instrumenten die de Competentiemonitor aanbiedt de leerlingenenquête. In de Leerlingenenquête geven leerlingen anoniem hun mening over het functioneren van een docent via een vereenvoudigde digitale enquête. De leerling-vragen zijn direct gekoppeld aan gedragsindicatoren, maar zijn verwoord in begrijpelijke taal voor de leerling.

Docenten geven hun leerlingen een link naar de digitale enquête. Vanuit die link kunnen de leerlingen hun leraar anoniem beoordelen. De resultaten van de enquêtes kunnen gebruikt worden door de docent, voor eigen verbetering, of door de onderwijsinstelling. 

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.