10-11-2015

Lerarenbeurs wordt voornamelijk gebruikt voor masteropleiding speciaal onderwijs

Steeds meer leerkrachten gebruiken hun lerarenbeurs om de hbo-master tot leraar speciaal onderwijs te volgen. Bijna tweederde van de aangevraagde beurzen wordt gebruikt voor opleidingen over leer- en gedragsproblemen.

De lerarenbeurs bestaat sinds 2008, en is bedoeld om docenten op het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs en op mbo en hbo de kans te geven zich verder te ontwikkelen met een extra hbo of wo opleiding naar keuze. Volgens Trouw wordt deze beurs vooral door basisschoolleerkrachten veelvuldig gebruikt om zich te verdiepen in leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Dit zo voort kunnen komen uit de invoering van het passend onderwijs vorig jaar.

Sinds augustus 2014 dragen scholen een zorgplicht. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat ook de leerlingen die extra aandacht nodig hebben een passende plek in het onderwijs krijgen. De invoering van het passend onderwijs zorgt ervoor dat er meer leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben een plek in het reguliere basisonderwijs krijgen. Hierdoor is het voor basisdocenten belangrijker geworden meer kennis te hebben met betrekking tot speciaal onderwijs. Zo kunnen zij ook de zorgleerlingen de juiste ondersteuning bieden.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.