27-01-2016

Platform Onderwijs 2032 richt zich op een vaste basis in kernvakken

Het Platform Onderwijs 2032 heeft in opdracht van het kabinet de inhoud van het onderwijs kritisch bekeken. Hieruit hebben zij geconcludeerd dat leerlingen in ieder geval een vaste basis moeten hebben in een aantal kernvakken. Deze kernvakken betreffen Nederlands, Engels, rekenvaardigheid, wiskunde, digitale geletterdheid, en burgerschap.

Kernvakken en leerdomeinen

De adviezen gelden voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Bovengenoemde kernvakken zullen volgens het voorstel van Platform Onderwijs 2032 worden ondergebracht onder drie leerdomeinen, te weten Taal & Cultuur, Natuur & Technologie, en Mens & Maatschappij, zo meldt de Rijksoverheid op haar website. Doel is het creëren van een diepgaande basiskennis van alle kernvakken bij alle leerlingen.

Vaste basis met toekomstgericht onderwijs

De PO-raad gaf na de presentatie van de hoofdlijnen van het plan al aan positief te zijn over het advies van het platform. Wel werd daarbij benadrukt dat de regie over de onderwijsinhoud bij de school moet liggen. Doordat scholen volgens dit voorstel leerlingen een vaste basis aanbieden, blijft er ruimte voor eigen keuzes voor verbreding en verdieping.

Het Platform Onderwijs 2032 zal deze hoofdlijnen voor toekomstgericht onderwijs gedurende dit jaar verder uitwerken, en aan het einde van 2016 met een uitgebreid ontwerp voor het onderwijs van de toekomst komen. 

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.