01-04-2016

Actieplan VO-raad voor betere betrekkingen, dialoog en samenwerking in het voortgezet onderwijs

Op 31 maart 2016 presenteerde de VO-raad een actieplan met zeven concrete punten om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Deze punten hebben zij samengesteld naar aanleiding van gesprekken met verscheidene leraren, schoolleiders en schoolbestuurders. Met het realiseren van deze zeven actiepunten zou het toekomstbestendig maken van het onderwijs binnen handbereik zijn.

Op basis van gesprekken met ervaringsdeskundigen uit verschillende lagen van het onderwijs, heeft de VO-raad een actieplan ontwikkeld dat ingaat op de ontwikkelingen in het onderwijs. Door vernieuwing in het onderwijs en veranderingen in de maatschappij, verandert ook de positie van de docent.

Deze zeven actiepunten zouden daarom noodzakelijk zijn om het lerarenberoep ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. We zullen ze hieronder kort bespreken. Het volledig actieplan vindt u hier

 

1. Investeren in ontwikkeltijd voor leraren

Dit zou betekenen dat er minder regeldruk vanuit de overheid zou komen, en ook dat scholen zelf minder onnodige regels en administratieve taken aan leraren opleggen. Daarnaast is volgens de VO-raad een extra 100 uur per jaar aan ontwikkeltijd nodig per leraar.

 

2. Meer samenwerking en maatwerk in sterke docententeams

Dit betekent dat schoolbesturen meer aandacht moeten besteden aan het samenstellen van zo sterk mogelijke docententeams, waarbij talenten van de leraren door roldifferentiatie optimaal benut kunnen worden. Het gaat dus niet alleen om het werken in teams, maar ook om een optimale samenstelling van deze docententeams.

 

3. Een herijking van het taakbeleid

Teams binnen een onderwijsinstelling moeten meer verantwoordelijkheid krijgen in de verdeling van rollen en taken.

 

4. Investeer in loopbaan- en loonontwikkeling

Om talentvolle hoger opgeleiden voor een baan als VO leraar te laten kiezen, moet iets gedaan worden aan het gat tussen de lonen in het onderwijs en de marktsector. Ook moeten er voldoende en afwisselende carrièremogelijkheden zijn, om het lerarenberoep ook voor gevorderde docenten interessant te houden.

 

5. Investeer in een professionele cultuur op school en de versterking van strategisch personeelsbeleid

Schoolbesturen moeten zorgen voor een professionele cultuur op hun school, en daarnaast tijd en geld investeren in deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten.

 

6. Verbeter de lerarenopleiding en maak scholen mede-eigenaar van de lerarenopleiding

Ook lerarenopleidingen moeten zich aanpassen op de ontwikkelingen in het onderwijs. Er moet een doorlopende leerlijn tussen de opleiding, de fase als startende leraar en de professionele ontwikkeling tijdens de loopbaan van leraren worden gecreëerd. Lerarenopleidingen en scholen zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor.

 

7. Een aantrekkelijk beroep als gezamenlijke verantwoordelijkheid

Leraren, vakbonden, en vakorganisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van het lerarenberoep. Een belangrijke voorwaarde volgens de VO-raad hiervoor is de totstandkoming van een sterke en representatieve beroepsorganisatie. Zo kan de hoge kwaliteit van het Nederlands voortgezet onderwijs gewaarborgd en verbeterd worden. 

 

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.