22-05-2017

Integrace gaat Competentiemonitor zelfstandig voortzetten

In goed onderling overleg is besloten dat Integrace de Competentiemonitor vanaf april 2017 zelfstandig zal voortzetten. Belangrijkste reden hiervoor is dat de expertise van AO Consult ligt op het gebied van onderwijsontwikkeling en de Competentiemonitor meer in een fase is gekomen van ict-beheer. Integrace is daarom de aangewezen partij om te zorgen voor een goede ondersteuning en beheer voor de scholen.
01-04-2016

Actieplan VO-raad voor betere betrekkingen, dialoog en samenwerking in het voortgezet onderwijs

Op 31 maart 2016 presenteerde de VO-raad een actieplan met zeven concrete punten om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Deze punten hebben zij samengesteld naar aanleiding van gesprekken met verscheidene leraren, schoolleiders en schoolbestuurders. Met het realiseren van deze zeven actiepunten zou het toekomstbestendig maken van het onderwijs binnen handbereik zijn.
19-03-2016

Leerling enquête nu ook beschikbaar op smartphone, tablet en laptop

De evaluatie van leerlingen is een belangrijk onderdeel van de 360°- evaluatie. Om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn de leerlingenenquêtes nu niet alleen op computers, maar ook op smartphones, tablets, en laptops in te vullen.
27-01-2016

Platform Onderwijs 2032 richt zich op een vaste basis in kernvakken

Het Platform Onderwijs 2032 heeft in opdracht van het kabinet de inhoud van het onderwijs kritisch bekeken. Hieruit hebben zij geconcludeerd dat leerlingen in ieder geval een vaste basis moeten hebben in een aantal kernvakken. Deze kernvakken betreffen Nederlands, Engels, rekenvaardigheid, wiskunde, digitale geletterdheid, en burgerschap.
10-11-2015

Lerarenbeurs wordt voornamelijk gebruikt voor masteropleiding speciaal onderwijs

Steeds meer leerkrachten gebruiken hun lerarenbeurs om de hbo-master tot leraar speciaal onderwijs te volgen. Bijna tweederde van de aangevraagde beurzen wordt gebruikt voor opleidingen over leer- en gedragsproblemen.
19-10-2015

Akkoord Tweede Kamer op voorstel evaluatie docenten door leerlingen

Afgelopen juni werd er vanuit het LAKS een voorstel ingediend in de Tweede Kamer, om leerlingen hun docenten te laten beoordelen. De Tweede Kamer is hier inmiddels mee akkoord gegaan. Dit betekent dat leerlingen voortaan de mogelijkheid (moeten) krijgen hun leraren op de kwaliteit van lesgeven te beoordelen. Scholen worden verplicht de inbreng van leerlingen mee te nemen in het personeelsbeleid.
09-09-2015

Vanaf 2017 wordt registratie Lerarenregister verplicht

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad voor gestemd voor een wetsvoorstel dat leraren vanaf 2017 verplicht tot inschrijving in het Lerarenregister. Volgens het wetsvoorstel zijn leraren verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun eigen lessen. Ook het recht op persoonlijke ontwikkeling van leraren wordt vastgelegd in dit wetsvoorstel.
28-08-2015

Staatssecrataris Dekker wil meer studenten op lerarenopleiding met beurs

Door middel van een eenmalige beurs van drie- tot vijfduizend euro wil staatssecretaris Dekker meer universitair opgeleide leraren het middelbaar onderwijs laten verrijken.
25-06-2015

Steun Tweede Kamer voor beoordeling docent door leerlingen

Vanuit het LAKS is recentelijk een voorstel naar de Tweede Kamer gedaan om scholieren op het voortgezet onderwijs mee te laten doen aan de beoordeling van hun docenten. In de Tweede Kamer is er steun te vinden voor dit voorstel. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over een wetsvoorstel om de inspectie op scholen te verbeteren.
24-04-2015

Eerste en tweede correctie centraal examen vanaf 2016 omgedraaid

Uit onderzoek van Cito in 2013 bleek dat de tweede correctie van het centaal examen door correctoren regelmatig niet integraal wordt uitgevoerd. Slechts een derde van de docenten bleek volgens de voorschriften de correctie integraal uit te voeren. Oorzaak hiervoor zou onder andere de tijdsdruk zijn waar de correctoren onder gebukt gaan. Opties om dit te verbeteren waren de eerste en tweede correctie gelijktijdig uit te voeren, of de eerste en tweede correctie om te draaien.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.