01-02-2015

CPB pleit voor afschaffing zittenblijven om kosten te besparen

Zittenblijven is duur. Het kost de overheid jaarlijks 500 miljoen euro. Daarom pleit het Centraal Planbureau (CPB) voor alternatieven om kennis bij te spijkeren. De VO-raad is ook voor het zoeken naar alternatieven: ‘We moeten investeren in verschillende vormen van maatwerk voor leerlingen, waaronder de zomerschool’, aldus de raad in een persbericht. De onderwijsbond AOb is tegen een verbod op zittenblijven. Het CPB zou te veel met een boekhoudersbril naar het onderwijs kijken, stelt AOb-voorzitter Walter Dresscher.
12-01-2015

Handreiking integratie seksuele diversiteit in leermiddelen beschikbaar

Gewoon doen’ heet de nieuwe handreiking, die scholen kan ondersteunen bij het omgaan met seksuele diversiteit. Deze bevat nuttige tips voor leraren en uitgevers om seksuele diversiteit in lessen en leermiddelen te integreren. De handreiking is ontwikkeld door EduDivers, in samenwerking met het Instituut voor Leerplanontwikkeling, in opdracht van de VO-raad en PO-Raad.
01-12-2014

Onderwijs brainstormt in nationale dialoog over toekomst

Een paar jaar moet het duren, de brede nationale dialoog over de toekomst van het onderwijs. Staatssecretaris Dekker lanceerde het idee op 17 november, geïnspireerd door Finland, Noorwegen en Schotland. Daar is geleerd dat de discussie over en vormgeven van het curriculum juist ook door docenten, ouders en kinderen gevoerd wordt. Dekker roept mensen op om ideeën met hem te delen via sociale media onder de noemer #onderwijs-2032.
21-11-2014

Gemor rond het lerarenregister

Het lerarenregister moet zorgen voor een beschermde professionele status van het leraarsberoep, zo stelt de Algemene Onderwijsbond (AOb). Een verplichting, zoals staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker voorstelt, mag alleen als de positie van de leraar daardoor verbetert. Maar volgens een woordvoerder van Dekker heeft hij hetzelfde doel voor ogen.
10-09-2014

Voorstel over onderwijsvernieuwing in VO positief ontvangen

Negen docenten en onderwijsspecialisten hebben op 5 september een voorstel over onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs gepresenteerd. In ‘Samen leren: aanbevelingen uit het onderwijs’ pleiten ze onder meer voor het reduceren van het aantal vakken, meer verdieping en een belangrijkere rol voor de leraar. De regeringspartijen en het onderwijsveld hebben al enthousiast gereageerd.
22-07-2014

Schoolleiders VO ontwerpen eigen beroepsstandaard

In navolging van de schoolleiders in het primair onderwijs, ontwerpen nu de collega’s in het voortgezet onderwijs hun eigen beroepsstandaard. Hierin worden in algemene zin, naast de competenties, de geldende bekwaamheden beschreven. Daarnaast bevat de beroepsstandaard een beschrijving van de professionele normen en wordt aangegeven hoe de beroepsgroep wordt afgebakend.
17-07-2014

Scholen mogen eigen anti-pestprogramma’s gebruiken

Scholen kunnen voortaan naar eigen inzicht een anti-pestprogramma kiezen. De Tweede Kamer heeft de restricties rond het gebruik van deze programma’s opgeheven, dankzij een motie van Bergkamp (D66) en Van der Burg (VVD). Voorwaarde is wel dat de VO-raad en PO-Raad voor 1 oktober met een aanpak voor veilige scholen en een effectieve bestrijding van pesten komen.
14-07-2014

Cao-mbo op 1 augustus van kracht

Medewerkers van het mbo en de volwasseneneducatie hebben weer een nieuwe cao. De definitieve afspraken zijn vorige week vastgesteld en goedgekeurd. Belangrijke kernpunten zijn afspraken rond een duurzame inzetbaarheidsbaarheidsregeling voor alle medewerkers, de aanpak van werkdruk en een loonsverhoging per 1 augustus 2014.
02-07-2014

Nederlandse leraren internationaal gezien dik tevreden

De tevredenheid onder Nederlandse leraren over hun beroep is groot: ruim 9 van de 10 leraren is content. In het algemeen zijn ze meer tevreden over hun werk dan hun buitenlandse collega's. Slechts 5% van de Nederlandse leraren heeft spijt voor het lerarenvak te hebben gekozen. In andere landen is dat het dubbele (10%). Dit zijn enkele uitkomsten van TALIS 2013, een grootschalig internationaal onderzoek onder leraren in de onderbouw vo, in opdracht van de OESO.
24-06-2014

VO-raad en vakbonden akkoord met nieuwe cao Voortgezet Onderwijs

Een loonsverhoging van tenminste 1,2 procent, een nieuwe loopbaanregeling en veel aandacht voor professionalisering van werknemers. Dit zijn een paar kernafspraken die in de nieuwe CAO VO 2014-2015 zijn opgenomen. Begin juni stemden de VO-raad en de vakbonden collectief in met het bereikte akkoord.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.