02-06-2014

Mbo gaat weer op de schop

Het leren van een vak moet aantrekkelijker en zichtbaarder worden. Daarom gaat minister Bussemaker van Onderwijs het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) opnieuw hervormen, zo schrijft ze maandag 2 juni aan de Tweede Kamer. Ze wil een scherper onderscheid maken tussen vak- en beroepsonderwijs en hoopt dat op deze manier meer jongeren ‘vol overtuiging kiezen voor vakmanschap’.
23-05-2014

Groeiende belangstelling voor techniek onder leerlingen en studenten

Het Techniekpact heeft een goede start gemaakt, zo blijkt uit de 1e tussenbalans. De belangstelling van studenten en leerlingen voor techniek neemt toe. Het aantal techniekstudenten dat zich op universiteiten heeft ingeschreven is met 12 procent gestegen, op hogescholen met 7 procent. Ook havo- en vwo-leerlingen kiezen vaker voor een technisch profiel.
16-05-2014

Website vol voorbeelden en informatie over techniek

Het Techniekpact heeft sinds kort een eigen website, waar betrokken partijen het laatste nieuws kunnen vinden, inspirerende voorbeelden en informatie over 22 landelijke acties en regionale activiteiten. Doel is de betrokkenheid bij het Techniekpact en de interactie tussen de stakeholders te vergroten.
06-05-2014

Sectorakkoord VO: Investering van 369 miljoen in voortgezet onderwijs

Nog beter voortgezet onderwijs is de inzet van de extra investering van 369 miljoen euro, aldus het Sectorakkoord VO 2014-2017, dat onlangs is afgesloten. Doel van het sectorakkoord is onder meer dat de talenten van middelbare scholieren optimaal worden benut en dat er geïnvesteerd wordt in de kennis en deskundigheid van leraren en schoolleiders en bestuurders.
18-04-2014

‘Leerwinst’ niet bepalend voor kwaliteit scholen

De Onderwijsraad concludeert in haar jongste advies ‘Toegevoegde waarde: een instrument voor onderwijsverbetering – niet voor beoordeling’ dat het bepalen van leerwinst en toegevoegde waarde niet geschikt zijn voor een oordeel over de kwaliteit van scholen. Wel kan het waardevol zijn voor een school om het eigen onderwijs te verbeteren.
08-04-2014

Passend onderwijs voor leraren en ouders nog erg onduidelijk

Over de gevolgen van passend onderwijs leven nog veel vragen bij zowel leraren als ouders. Dat blijkt uit de vierde voortgangsrapportage passend onderwijs die vorige week naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd. Volgens de eerste ‘Monitor voorbereiding passend onderwijs’ zegt 67 procent van de leraren niet te weten wat er gaat gebeuren. De Onderwijsinspectie vernieuwt haar toezicht door bij scholen op zoek te gaan naar ‘verbeterkansen’.
27-03-2014

Schoolleidersregister VO in de maak

Het onderzoek om het beroep van schoolleider in het VO nader te definiëren is op 11 maart gestart. Een onderzoeks- en adviesbureau houdt een brede raadpleging onder bestuurders en schoolleiders van bij de VO-raad aangesloten schoolbesturen. Doel is de beroepsstandaard en bekwaamheidseisen goed te laten aansluiten op de praktijk. In het bestuursakkoord dat de VO-raad met het ministerie heeft afgesloten, is afgesproken dat er eind 2015 een register voor schoolleiders beschikbaar is.
21-03-2014

Competenties voor schoolleiders: hoe verder?

De VO-academie heeft het beroepsprofiel voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs geactualiseerd. Ine Luys van AO Consult is samen met 11 andere trainers door de VO-Academie geselecteerd om scholen te begeleiden bij het gebruik van het nieuwe beroepsprofiel schoolleider VO.
06-03-2014

Technische opleidingen steeds populairder onder meisjes

Technische studies zijn steeds meer in trek bij meisjes. In het hbo was een stijging van 20 procent te zien en ook op het mbo en universiteiten kiezen meer meisjes voor bètaopleidingen. Het Technisch College Velsen merkt de groei al dit jaar. Amsterdam wil hierop anticiperen: 9 VO-scholen zullen volgend schooljaar een technisch profiel aanbieden. Zij krijgen elk een eigen richting.
18-02-2014

Meer geld voor begeleiding beginnende leraar

Te veel beginnende leraren verlaten het onderwijs omdat zij onvoldoende begeleid worden. Zij hebben het gevoel dat ze in het diepe worden gegooid. Daarom hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs 80 miljoen euro extra uitgetrokken om beginnende leraren beter voor te bereiden op hun werk voor de klas.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.