03-02-2014

Meer uitdaging en talentontwikkeling in funderend onderwijs

Het onderwijs moet leerlingen meer uitdagen en talenten een beter podium bieden. Dat vonden alle fracties in de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg over toptalenten. Staatssecretaris Dekker kan daarmee op brede steun rekenen voor zijn plannen om talentontwikkeling in het funderend onderwijs te stimuleren.
31-01-2014

76 scholen en VO-schoolsoorten hebben predicaat Excellente School 2013

Van goed naar excellent onderwijs, dat is de achterliggende gedachte bij het predicaat Excellente School. Het is dit jaar voor de tweede keer uitgereikt, nu aan 28 basisscholen, 36 afdelingen in het voortgezet onderwijs en 12 scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
29-11-2011

MBO Raad en OCW sluiten akkoord: professionalisering docenten en managers in 5 stappen

De kwaliteit van docenten en managers in het mbo zal de komende jaren verder verbeteren. Daartoe hebben de MBO Raad en Halbe Zijlstra, staatsecretaris OCW, een akkoord gesloten. Het akkoord bevat afspraken over professionalisering van het onderwijspersoneel, de bekwaamheid van het management, kwaliteitsverbetering van het HRM-beleid, instroomroutes personeel en prestatiebeloning. Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad, is gelukkig met dit 5 stappen-akkoord. “De sterkte en de slagvaardigheid van het mbo wordt bepaald door de kwaliteit van onze medewerkers. Die kan nu verder omhoog.”
29-11-2011

Kamer steunt motie ter beperking van onbevoegdheid

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie ter beperking van de inzet van onbevoegde docenten. De motie bevat voor de VO-sector feitelijk niets nieuws. Cao-partijen hebben in de CAO VO 2011 2012 al een artikel opgenomen waarin de verplichting aan werknemer wordt opgelegd om zijn bevoegdheid te halen.
04-05-2011

Voortgang functiemix

Uit een bericht van de VO-raad (21 april 2011) blijkt dat veel scholen goed op weg zijn om de afgesproken functiemix voor 2011 te halen. In oktober 2010 was ruim een kwart van de VO-docenten naar een hogere salarisschaal bevorderd. Maar er zijn ook veel scholen zijn die nog een extra inspanning moeten leveren om de afspraken te halen: 55% van de docenten moet in 2014 in een hogere salarisschaal zitten.
12-05-2010

Competentiemonitor Release 2.2.10

De nieuwe versie van Competentiemonitor lost een aantal kleine issues op, en geeft de mogelijkheid om naast een kwantitatieve beoordeling ook wat meer inhoudelijk commentaar te geven bij een oordeel over specifieke competenties.
25-08-2009

De functiemix in het VO

De introductie van de Functiemix vraagt om een verdere professionalisering van beoordelen en loopbaanbegeleiding binnen scholen. De Competentiemonitor en het Bekwaamheidsdossier spelen hierin een cruciale rol.
08-07-2009

Nieuwe rollen “P&O Administrator” en “P&O Dossiers”

In de nieuwe rol "P&O Administrator" heeft de P&O verantwoordelijke binnen de school toegang tot alle gespreksgegevens en bekwaamheidsdossiers. De rol "P&O Dossiers" is vooral nuttig voor scholen die het beheer of de invoer van bekwaamheidsdossiers centraal willen uitvoeren.
22-05-2009

Release Competentiemonitor versie 2.2.5

Competentiemonitor 2.2.5 brengt de mogelijkheid om centraal de structuur van het bekwaamheidsdossier te bepalen.
29-04-2009

CompetentieMonitor op Twitter

CompetentieMonitor nieuws is vanaf heden ook te volgen op Twitter.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.