360°-beoordelingen

De kern van het competentie-monitoring proces wordt gevormd door de 360°-beoordeling. Om een goed beeld te krijgen van het functioneren van een medewerker op voor hem of haar belangrijke competenties, worden representanten van alle groepen die daar een oordeel over uit kunnen spreken gevraagd om hun mening. De term 360°-beoordeling drukt uit dat zowel leidinggevenden ("boven" de medewerker), als collega's (op het zelfde niveau als de medewerker), als studenten/leerlingen ("onder" de medewerker) hun oordeel geven.

 

De Competentiemonitor biedt een vijftal instrumenten aan voor het verzamelen van informatie over het functioneren van een medewerker op een competentieprofiel.

De vijf evaluatie-instrumenten zijn:

  • evaluatie collega
  • evaluatie leidinggevende
  • leerlingenenquête*
  • lesobservatie
  • zelfevaluatie.

*(n.v.t. op standaardversie voor het primair onderwijs)

In de sectie evaluatie-instrumenten vindt u meer informatie over deze instrumenten.

Visueel overzicht van de 5 evaluatie instrumenten uit de 360 graden beoordeling

 

Het verzamelen van alle input verloopt met de Competentiemonitor als volgt: Via het programma ontvangen de medewerkers één of meerdere taken, bijvoorbeeld het uitvoeren van een zelfevaluatie of een lesobservatie. Leerlingen kunnen anoniem hun mening geven via een vereenvoudigde digitale enquête. Alle resultaten worden vastgelegd in een overzichtelijke rapportage, die dient als basis voor het geplande functionerings- of POP-gesprek.

 

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.