Bekwaamheidsdossier

Een bekwaamheidsdossier is een verzameling van acties, gegevens en documenten die de inspanningen weergeven van de schoolorganisatie en medewerker om de bekwaamheid van de medewerker te onderhouden c.q. te verbeteren. 

De Wet BIO geeft aan dat de school voor elk personeelslid voor wie bekwaamheidseisen gelden, moet beschikken over geordende gegevens over de bekwaamheid en het onderhouden van die bekwaamheid. Het totaal van die geordende gegevens is wat nu het bekwaamheidsdossier is gaan heten.

De wetgever heeft geen eisen gesteld met betrekking tot de vorm van het bekwaamheidsdossier. Scholen zijn dus vrij zelf te bepalen hoe het bekwaamheidsdossier ingericht wordt. Het bekwaamheidsdossier zal vaak het competentieprofiel dat voor de medewerker van toepassing is bevatten, inclusief de uitspraken over de (mate van) bekwaamheid. Andere onderdelen kunnen zijn: een beschrijving van de professionele ontwikkeling van de leraar tot nu toe en afspraken rond het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), zoals een overzicht van de ontwikkelingsdoelen voor het komende jaar.

Het bekwaamheidsdossier in de Competentiemonitor

De Competentiemonitor maakt het bijhouden van een bekwaamheidsdossier zeer eenvoudig. Elke 360°-beoordeling wordt automatisch toegevoegd aan het dossier. Door ontwikkelingsafspraken toe te voegen aan een gesprek worden ook die afspraken vastgelegd in het dossier. U beschikt dus te allen tijde over een actueel digitaal bekwaamheidsdossier, dat volledig voldoet aan de eisen die de Wet BIO stelt.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.