Competentieprofielen

De kern van de Competentiemonitor wordt gevormd door de Competentieprofielen. Om een snelle start mogelijk te maken wordt de Competentiemonitor geleverd met de SBL competenties. U zult deze echter hoogstwaarschijnlijk willen aanpassen aan de eigen situatie, of zelfs een geheel eigen set van profielen willen hanteren. Met de Competentiemonitor is dit geen enkel probleem.

 

Competentieprofielen bestaan uit:

  • competenties,
  • gedragsindicatoren,
  • feedbackstellingen en
  • leerlingvragen.

De competenties staan centraal in de 360°-evaluatie. Collega's, leidinggevenden en leerlingen geven hun oordeel over de mate waarin competenties worden beheerst door een kwantitatief of kwalitatief oordeel te geven. Omdat competenties op zich erg breed kunnen zijn is het lastig om een waardering voor de mate waarin die competentie wordt beheerst uit te drukken in één cijfer. Om die reden worden de competenties ontleed in kleinere onderdelen: de gedragsindicatoren, de feedbackstellingen en de leerlingvragen. Het oordeel op al die kleinere componenten leidt uiteindelijk tot een eindoordeel.

 

Voor elke functie binnen de school zal een apart competentieprofiel worden opgesteld. Dit competentieprofiel wordt ingevoerd door de Competentiemonitor Administrator. Dit is een éénmalige actie. Omdat competentieprofielen vrij omvangrijk kunnen zijn, kunnen zij desgewenst worden geïmporteerd in de Competentiemonitor.

In de standaardversie van de Competentiemonitor voor het primair onderwijs worden standaardcompetenties (inclusief gedragsindicatoren) voor de leraar PO (o.b.v. de SBL-competenties), competenties voor het onderwijsondersteunend personeel en de standaard NSA-competenties voor de schoolleiding geleverd.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.