Evaluatie-instrumenten

De Competentiemonitor kent 5 evaluatie-instrumenten. Deze worden in de 360°-beoordeling ingezet om gegevens over het functioneren van de medewerker te verzamelen.

 

De vijf instrumenten zijn:

De Zelfevaluatie

Met dit evaluatie-instrument geeft de medewerker zijn/haar eigen mening over het functioneren. Aan de hand van de digitale vragenlijst met concrete gedragsindicatoren geeft de medewerker aan in welke mate hij/zij beschikt over de vastgestelde competenties. Deze competenties zijn beschreven in het standaard competentieprofiel (SBL) of een competentieprofiel op maat .

De Evaluatie Collega

Met dit instrument evalueert een collega het functioneren van de docent aan de hand van de digitale vragenlijst met concrete gedragsindicatoren. Er kunnen meerdere collega’s om een evaluatie worden gevraagd.

De Evaluatie Leidinggevende

De Evaluatie Leidinggevende vormt de kern van de 360°-evaluatie. Met dit instrument geeft de leidinggevende een (eind)oordeel over het functioneren van een medewerker. Het eindoordeel is meestal een combinatie van de eigen observatie van de leidinggevende, de mening van collega’s en leerlingen en de uitkomsten van het (ontwikkel)gesprek.

De Leerling Enquête

In de Leerling Enquête geven leerlingen anoniem hun mening over het functioneren van een docent via een vereenvoudigde digitale enquête. De leerling-vragen zijn direct gekoppeld aan gedragsindicatoren, maar zijn verwoord in begrijpelijke taal voor de leerling.

De Lesobservatie

In een Lesobservatie wordt het functioneren in een lessituatie “voor de klas” geëvalueerd. Hierbij wordt niet direct gescoord op competenties en gedragsindicatoren, maar wordt een kwalitatief beeld gegeven van het functioneren. Er kunnen meerdere lesobservaties worden ingepland.

 

Of evaluatie-instrumenten al dan niet worden ingezet kan op schoolniveau worden bepaald. De Competentiemonitor biedt u op dit gebied de volledige vrijheid. Wanneer u besluit om bepaalde instrumenten nog niet te gebruiken, kunt u deze in een later stadium altijd alsnog activeren.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.