Gesprekscyclus

Een 360°-beoordeling wordt altijd besproken in een gesprek tussen medewerker en leidinggevende.

De Competentiemonitor maakt het eenvoudig om de gesprekken te organiseren op uw school. Als leidinggevende ziet u meteen welke gesprekken zijn gepland en welke al zijn afgerond. Dankzij het takenoverzicht wordt u herinnerd aan de nog uit te voeren acties en heeft u direct inzicht in de gesprekshistorie. Uw medewerkers ontvangen bij elke geplande taak automatisch een e-mail met alle informatie.

De Competentiemonitor laat u geheel vrij in de soorten gesprekken die uw school in het kader van competentiemanagement organiseert. U bent geheel vrij in de terminologie en gespreksfrequentie.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.