Inrichting

De Competentiemonitor biedt u een uitgebreide beheerdermodule, waarmee u zelf de touwtjes in handen houdt. In de rol van beheerder regelt u de volgende zaken:

  • Inrichting competentiemodel: U bepaalt welke competentieprofielen de school hanteert, uit welke competenties een profiel bestaat, welke gedragsindicatoren gekoppeld zijn aan een competentie en hoe die worden gewogen.
  • Vormgeven leerling enquête: Aan elke competentie kunnen leerling-vragen worden gekoppeld.
  • Inrichting evaluatiestructuur: U bepaalt de groepsindeling en de leidinggevende van elke groep. De leidinggevende is verantwoordelijk voor het competentiemanagement proces in zijn of haar unit.
  • Keuze evaluatie-instrumenten: U selecteert de gereedschappen die uw school wil inzetten bij de 360°-beoordeling.
  • Aanmaken gespreks- en bestandstypen: De school bepaalt zelf welke soorten gesprekken er zijn, en welke soorten bestanden kunnen worden toegevoegd aan een gesprek.
  • Overige instellingen: De beheerder kan nog een reeks van andere zaken regelen, bijvoorbeeld of elke uitgedeelde taak vergezeld gaat van een e-mail om de medewerker te attenderen op die taak.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.