Gegevensimport en back-office koppelingen

Voor een snelle start met de Competentiemonitor kunnen competentieprofielen en/of gebruikersgegevens automatisch worden ingelezen. Zij moeten daartoe worden aangeleverd in een Excel-sheet dat is opgebouwd zoals dit voorbeeldbestand: Import sheet Competentie Monitor (Excel-bestand).

Het is tevens mogelijk om een geautomatiseerde koppeling tot stand te brengen tussen administratieve systemen die in de school worden gebruikt en de Competentiemonitor. Neem contact op met Integrace wanneer u de mogelijkheden wilt bespreken. 

 

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.