Trainingen

U wilt het beste uit het team te halen door op een effectieve manier (ontwikkel)gesprekken te voeren in het kader van de Wet BIO. Voor het voeren van deze gesprekken dienen uw medewerkers in staat te zijn de digitale ondersteuning van de Competentiemonitor op een juiste wijze te gebruiken.

AO Consult biedt diverse trainingen en begeleidingsactiviteiten voor een effectief gebruik van de Competentiemonitor. Het aanbod is onder te verdelen in drie hoofdonderwerpen: 

  • Training in praktisch gebruik van de Competentiemonitor: Deze training maakt de deelnemers snel wegwijs in het programma. De training kan zowel voor teamleiders als voor docenten gegeven worden. 
  • Training in de voorbereiding en uitvoering van ontwikkelgesprekken: In deze training voor teamleiders leren de deelnemers de informatie uit de 360°-evaluaties op een juiste wijze te interpreteren en te vertalen naar concrete ontwikkelafspraken (POP). 
  • Trainingen op maat: Een beheerderstraining, een train-de-trainer programma of iets heel anders? Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. 

Meer informatie over trainingen? Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of via telefoonnummer 078 - 75 02 668.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.