02-07-2014

Nederlandse leraren internationaal gezien dik tevreden

De tevredenheid onder Nederlandse leraren over hun beroep is groot: ruim 9 van de 10 leraren is content. In het algemeen zijn ze meer tevreden over hun werk dan hun buitenlandse collega's. Slechts 5% van de Nederlandse leraren heeft spijt voor het lerarenvak te hebben gekozen. In andere landen is dat het dubbele (10%). Dit zijn enkele uitkomsten van TALIS 2013, een grootschalig internationaal onderzoek onder leraren in de onderbouw vo, in opdracht van de OESO.

Het rapport ‘TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning’ bevat aanbevelingen aan leraren, schoolleiders en beleidsmakers om het leraarsvak verder te versterken en zo het onderwijs aan leerlingen te verbeteren. Aan het onderzoek namen ruim 100.000 leraren en 10.000 schoolleiders uit 33 landen deel, waaronder ongeveer 2.000 leraren van bijna 130 scholen in Nederland. De OESO benadrukt in haar aanbevelingen met name het belang van goede begeleiding van nieuwe leraren en continue professionele ontwikkeling.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.